Affald og storskrald

De enkelte ejere er tilknyttet Ishøj Kommunes normale affaldsordning. Husholdningsaffald afhentes en gang pr. uge (mandag).

Der er opstillet containere til storskrald og haveaffald ved varmecentralen. 

Der kan afleveres affald:

April - September

 Tirsdag kl. 17.00 – 19.00

søndag i lige uger 10.00 – 12.00

Oktober - Marts

Tirsdag kl. 17.00 – 19.00 

Første søndag hver måned

Sortering

​Du har ved indflytning fået udleveret en sorteringsfolder, som ved hjælp af billeder og tekst udførligt fortæller, hvordan affaldet skal sorteres. I tvivlstilfælde kan du altid spørge på genbrugspladsen.

Sorteringsfolder

Der må IKKE lægges nogen form for husholdningsaffald eller lignende i de på området opsatte containere.

Såfremt der bliver smidt sådanne former for affald eller affald bliver smidt udenfor containeren, vil der blive udskrevet regning på min. kr. 500,00 til dækning af oprydning.

Genbrug

På hver parkeringsplads er tillige opstillet specielle containere til henholdsvis papir, metal, plast og flasker/glas til genbrug.

Det er meget vigtigt, at alle overholder reglerne for affaldsordningen.

En container må kun fyldes så låget kan fyldes, eller bliver de ikke tømt.