VVS-installationer

Hold øje med fælles rør

De gennemgående rør i skunken/kælderen er grundejerforeningens fællesrør til og med måler eller ventil, hvorimod husenes interne rør m.v. efter måler/ventil tilhører de enkelte ejere. Generelt vil det være en god ide at holde øje med fællesrørene i skunken, idet evt. utætheder da kan konstateres i tide.

Hvis isoleringsmaterialet på fællesrørene er fugtigt kontakt da straks varmemesteren (i akutte tilfælde hvor varmemesteren ikke træffes umiddelbart, kontakt da Blikob ApS på tlf. 39 62 40 50 og underret varmemesteren bagefter).

Varmt vand

Varmtvandsmåleren (den lille runde) indeholder et filter, men det må man under ingen omstændigheder selv forsøge at rense. Enkelte steder er der sat en snavssamler ind foran måleren. Denne bør renses med jævne mellemrum af beboeren. Ved vedvarende manglende tryk på det varme vand, og hvis ovenstående ikke hjælper, kontakt da i stedet varmemesteren. Kontroller dog først selv filtrene på vandhanerne. Et tilkalket filter på en vandhane giver nemlig samme symptom. Såfremt filtrene er tilkalket vil der blive opkrævet betaling for servicebesøg.

Såfremt der ved reparation/udskiftning af f.eks. radiator bliver lukket vand ud af radiatorsystemet skal varmemesteren underrettes.

HUSK: Hvis du efterlader huset tomt for en længere periode, bedes du deponere nøgle(r) hos varmemesteren af hensyn til dennes adgang til fællesinstallationer (vandrør/antenne).


Energi-/Varmemåler

Aflæses elektronisk af Brunata.

Varmemester

Tlf. 28777075 - Kenneth

​Det henstilles at evt. opringning til varmemesteren sker hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 15.00. (Kontakt dog straks varmemesteren ved akutte rør/varme problemer).