Information om samarbejdet i forbindelse med parkeringsservice fra DinParkering!

Kære Beboere i Strandlunden, 2635 Ishøj.

 

Bestyrelsen har fornyeligt indgået et samarbejde om parkerings-service og -kontrol hos DinParkering, som bliver startet op den 3. januar 2022. 

Det giver beboerne flere muligheder for parkering, men giver også anledning til spørgsmål. 

Derfor vil DinParkering gerne informere om nogle af disse spørgsmål herunder.

Elektronisk tilladelse til dit køretøj Der er mulighed for at få tilmeldt et køretøj pr. husstanden man ejer eller har brugsret over, en permanent elektronisk parkeringstilladelse.

Det er ligeledes besluttet at Scootere og motorcykler ikke skal have en tilladelse/gæstekort for at parkere på området. Køretøjer med en totalvægt på mere end 3.500 kg er ikke tilladt at parkere på området. 

En af følgende type dokumentation, skal vedhæftes tilmeldingsblanketten, som indsendes pr. e-mail (bestyrelsen@strandlunden.dk) eller afleveres i et bestyrelsesmedlems postkasse (adressen er på jeres hjemmeside), for at et køretøj kan få tildelt en permanent parkeringstilladelse: • Kopi af registreringsattest (del I) hvoraf det fremgår, at køretøjet er registreret til en adresse i G/F Strandlunden. 

Eller at man er registreret som bruger af køretøjet. • Kopi af leasingkontrakt hvoraf det fremgår, at køretøjet er registreret hos en beboer i G/F Strandlunden. 

Tilmelding sker via bilag 1, som sendes pr. e-mail til bestyrelsen@strandlunden.dk eller lægges i et bestyrelsesmedlems postkasse. 

HUSK at bruge den rigtige postkasse. Sammen med en kopi af én af ovenstående type dokumentation. 

Husk blokbogstaver i formular.

Det elektroniske app bliver først aktivt i løbet af 2022, når vi har lavet en vurdering.

Til at starte med kan man kun benytte fysiske gæstekort.

Som besluttet på generalforsamlingen udlever der 5 om måneden, info herom findes på Probo

 Elektroniske gæstekort Det er muligt at udstede gæsteparkeringstilladelser via vores applikation ”DP Mobile Parking”. Det er muligt at tilmelde 2 telefonnumre pr. husstand. 

En gæsteparkeringstilladelse kan have en varighed af op til 24 timer. 

Der kan være 3 aktive gæsteparkeringstilladelser ad gangen pr. telefonnummer. 

Applikationer til Android og iPhone Beboere kan gratis downloade en app til smartphone, uanset om det er en Android eller iPhone telefon. 

Tilmelding sker via bilag 2, som sendes pr. e-mail til bestyrelsen@strandlunden.dk eller lægges i et bestyrelsesmedlems postkasse. 

HUSK at bruge den rigtige postkasse. Sammen med en kopi af én af ovenstående type dokumentation. 

Husk blokbogstaver i formular. 

Det er først, når I er tilmeldt til DinParkerings online modul system, at I kan bruge den downloadede applikation til at udstede gæsteparkeringstilladelser. Det gælder både for Android og iPhone telefoner. 

Brugermanual Ved tilmelding til app´en fremsender 

DinParkering en brugermanual til ”DP Mobile Parking”, hvor skærmbillederne guider jer igennem en bestilling af et gæstekort. 

Fysiske gæstekort Herudover har bestyrelsen, fået leveret fysiske gæstekort som kan bestilles via bestyrelsen@strandlunden.dk . 

Udmelding af informationer I tilfælde af nye informationer på applikationen ”DP Mobile Parking” vil DinParkering informerer omkring dette via vores hjemmeside under nyheder. 

Kontakt: DinParkering administration kan kontaktes på e-mail: kontakt@dinparkering.dk 

og telefon: mandag til fredag kl. 12.00 til kl. 15.00 på telefon nummer: 3030 6493 - tast 2. 

DinParkering kontrollører kan kontaktes alle ugens dage, hele døgnet rundt på telefon nummer: 3030 6493 – tast 5, hvis der er behov for særlig parkeringskontrol.

Praktisk information

: DinParkering gør opmærksom på, at der er aftalt følgende restriktioner fra starten af samarbejdet. 

Ved indkørslen til bebyggelsen er der opsat et skilt, som viser restriktionerne, som gælder for Vejledalen 82-414. 

Parkeringsrestriktioner: 

1) Parkering er kun tilladt med gyldig tilladelse eller gæstekort. 

2) Øvrig parkering, P-skive påbud max 15 min.

3) Parkering er kun tilladt indenfor afmærkede P-båse. 

4) Parkering er ikke tilladt for køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg. 

5) Planlægger men et projekt,( nyt køkken f. eks.) vil der være mulighed for få udstedt ekstra gæstekort af bestyrelsen.

Øvrig praktisk information • Du kan bestille adgang til mobil app’en ved at udfylde og indsende 

Bilag 2 til bestyrelsen@strandlunden.dk. 

Du skal samtidig dokumentere med adresse, at du er bosiddende i G/F Strandlunden.

Det kan f.eks. ske ved at vedhæfte billede af sundhedskort (dæk cpr nr. til). 

Når du har fremsendt Bilag 2, bliver du registreret som bruger hos DinParkering. 

• Tilmelding/omregistrering af (ny) bil til en permanent elektronisk parkeringstilladelse kan ske ved at sende en mail til bestyrelsen@strandlunden.dk samt et af nedenstående punkter med ejer information. o Kopi af registreringsattest (del I) hvoraf det fremgår, at køretøjet er registreret til en adresse i G/F Strandlunden. 

Eller at man er registreret som bruger af køretøjet. o Kopi af leasingkontrakt hvoraf det fremgår, at køretøjet er registreret hos en beboer i G/F Strandlunden.

Bilag 1& 2 til download​

Manual til App.